ویسی زهرا اینو گرفتم که همیشه دستم باشه با هزار و یک اما و اگر دیگه زندگی خدا کدوم شبی رو صبح نکرده؟ یادم بمونه که اصن کی دیده شب بمونه…! واقعا خیلی خیلی ممنونم ازتون هنرتون خیلی قشنگه🥹❤️🤍
4 روز پیش
۳لایک
فائزه بختیاری بغل قشنگ من وقتی به دستم رسید کلی حس داشت یه حس توصیف نشدنی انگار خودت خودتو محکم بغل کردی یا وقتی بهش نگاه می‌کنی انگار یکی محکم دستت رو گرفته درست مثل لحظه ای که یه نوزاد ناخننت رو محکم میگیره تو دستش💔🥲💛
4 ماه پیش